Краток и јасен наслов привлекува внимание.
Опис на проблемот кој постои, а сакаш да дадеш предлог како да се реши.
минимум 100 букви

Детален опис на тоа како градот/општината треба да пристапи кон решавање на проблемот, со конкретни чекори.
минимум 100 букви

Откако ќе се имплементира твоето решение, опиши каква промена ќе видат граѓаните
минимум 100 букви

Одбраната општина не е дел од скопските општини, и во моментов таму немаме наши членови на совет. Твојот предлог може да собира гласови, но нема да можеме да го подесеме директно до општинскиот совет. Но, тоа може да го направиш ти!


Една слика што најдобро го опишува предлогот, но не крши авторски права

Опционално. Линкови што го дополнуваат твојот предлог (анализи, истражувања, видеа)
Сајтот го имаш отворено преку Facebook или Messenger вградениот прелистувач.

За да поднесеш иницијатива, отвори го Google Chrome на твојот телефон, и отвори го диркетно сајтот www.mojgrad.mk преку него.