Решенија за интервенција врз зеленило

За секоја интервенција врз зеленило (сечење, кастрење, пресадување) на територијата на Скопје, Секторот за комунални работи при Град Скопје е задолжен да издаде решение. Тоа решение се објавува на сајтот од градот, и секој жител на Македонија во рок од 15 дена има право да го обжали истото пред Министерството за животна средина.

ЗХГ ја создаде оваа страна со цел полесен преглед врз сите издадени решенија, за да го заштитиме зеленилото во Скопје. Листата се освежува автоматски на секои 15 минути.

Објавено Решение Mapa Локација