МојГрад

Сакам позелен, похуман и поубав град!

Сите предлози Совет
Уште
до наредниот совет на Град Скопје

1
Поднеси и гласај за предлози за подобрување на твојот град
2
Еднаш месечно, нашите членови ги поднесуваат 3-те предлози со најмногу гласови до Град Скопје
3
Следи го статусот на секој поднесен предлог и знај дали, кога и како ќе биде реализиран

Дознај повеќе за МојГрад...

Најгласани

види ги сите...

Најнови

види ги сите...

Поднесени до Град Скопје

види ги сите...

Поднесени до други општини

види ги сите...

МојГрад

Стани дел од приказната со другите 12764 корисници

Види ги сите предлози