Предлози

Подредување:


Статус:


Категорија:


Општина:

1 предлог


Да се престане сечењето на дрва на Ул.Македонски Просветители

Се сечат дрва стари над 60 години кои воопшто не се трули и се крати пешачкиот простор на Ул.Македонски Просветители со цел да се направи платен паркинг по должината на самата улица.