Совет на Град Скопје

Во секциите подолу можеш да најдеш документи, снимки, биографии и секој друг вид на материјал што Зелен Хуман Град го поседува во врска со работата во Советот на Град Скопје.