Предлози

Подредување:


Статус:


Категорија:


Општина:

2 предлози


Релокација на мерна станица Битола 2

Резултатите што ги дава мерната станица Битола 2, години наназад се неточни. Сите анализи за најзагадени градови во светот ги читаат само мерните станици поставени од министерството за животна средина. Секогаш има огромни отстапки споредено со другите сензори низ центарот на градот. Мерната станица е опколена со дрвја од 3 страни. Некои од сензорите се наоѓаат само на неколку сантиметри растојание со најблиското стебло/гранка. Се надевам дека ситуација кај другите мерни станици низ МК е по соодветна.

Затворање на Зоолошката градина во Битола

Зоолошка градина во Битола ниту е соодветно ниту хумано место за животните. Тие живеат мизерно во кафези и негрижа.