Предлози

Подредување:


Статус:


Категорија:


Општина:

65 предлози


Дозвола за користење на јавен транспорт во придружба на миленик

Граѓаните кои имаат миленици се една од најдискриминираната група на граѓани во Македонија. Имено доколку не располагате со сопствено возило, или немате доволно пари за такси на кратки и долги дестинации, Вие не смеете да користите ниту еден јавен транспорт било каде во земјава. Од една страна државата и институции промовитаат одговорно сопствеништво, ненапуштање на миленици (секако само на постери), од друга страна го скратуваат основното човеково право на слободно движење, оневозможувајќи ги луѓето со своите миленици да стигнат дури и до ветеринар и во најитните ситуации, а камоли да ги спроведуваат посакуваните семејни активности со нив.

Трансформација на Зоолошка градина Скопје во Центар за рехабилитација и конзервација на диви автохтони видови

Зоолошките градини се мачилишта и затвори за животни. Во нив животните живеат заробени, во целосно неприродни услови и според науката покажуваат јасни знаци на нарушување на нивното ментално здравје.

Релокација на мерна станица Битола 2

Резултатите што ги дава мерната станица Битола 2, години наназад се неточни. Сите анализи за најзагадени градови во светот ги читаат само мерните станици поставени од министерството за животна средина. Секогаш има огромни отстапки споредено со другите сензори низ центарот на градот. Мерната станица е опколена со дрвја од 3 страни. Некои од сензорите се наоѓаат само на неколку сантиметри растојание со најблиското стебло/гранка. Се надевам дека ситуација кај другите мерни станици низ МК е по соодветна.

Спојување на сите паркинзи во градот под една надлежност

Како до полесно паркирање пред се на резиденти и времени посетители. Бидејќи во некои општини најкарактеристично општина Центар има доста паркинзи под надлежност на градот на кои места нема можност за повластени карти за резиденталните жители.

Да се престане сечењето на дрва на Ул.Македонски Просветители

Се сечат дрва стари над 60 години кои воопшто не се трули и се крати пешачкиот простор на Ул.Македонски Просветители со цел да се направи платен паркинг по должината на самата улица.

Постојани и повеќе Контејнери за кабаст отпад

Ќе се намали оставање на кабаст отпад и шут покрај контејнери за комунален отпад и ќе се намали сосздавање на диви депонии

Изнајми велосипед

Скопје е град во кој недоволно се користи велосипедот како превозно средство, градот се гуши во аерозагадување, a сообраќајот не може да ги издржи гужвите предизвикани од огромниот број на автомобили. Пред десетина години имаше сличен обид, но тој проект не успеа, затоа што не беше добро обмислен и реализиран, постоеја само 5 велосипедски станици и скап месечен билет. Само за споредба, во Љубљана (како позитивен пример од нашето опкружување), ГОДИШНА карта, со неограничено користење на велосипедите е 3 евра (180 денари), а тука МЕСЕЧНАТА беше 1.500 денари. Љубљана, иако многу помал град, има преку 80 велосипедски станици, а тука имавме само 5.

Музеј на наука (Science Centre)

Во Македонија не постои музеј или центар посветен на науката и технологијата, каде што деца, ученици, студенти и и возрасни би се запознале со научни и технички концепти и би дознале повеќе за научно-технолошкиот развој на технологиите кои ги користиме денес, на популарен и забавен начин.

Интегриран јавен превоз

Населби како Драчево и Ѓорче Петров се многу лошо поврзани, односно за да дојдеш од Драчево до Ѓорче Петров ти треба повеќе време отколку од Велес до Скопје. Во меѓувреме сообраќајниот метеж е истотака проблем бидејќи повеќе се потпираме на коли отколку јавен превоз што придонесува до поголемо загадување.

Велосипедски патека Кисела Вода-Центар

Има велосипедска патека до Центар до Тутнски комбинат и после има велосипедска патека дури од Тинексот во Кисела Вода накај Усје. Меѓутоа најбитниот дел нема дел за велосипедисти и тие возат по улица што претставува безбедносен проблем, а и не ги стимулира жителите на Кисела Вода да користат велосипед како превозно средство

Куќарки (засолништа) за бездомни миленици

Животот не е лесен за голема популација на бездомни мачки и кучиња во Скопје. Во текот на жешкото лето или ладната зима, скопските улици се полиња на смртта за бездомните миленици, особено за мали мачиња и кутриња- кои ако не и убиени од страна на брзи и несовесни возачи на автомобили или од сурови луѓе/деца, се во голема опасност да умрат незабележано како резултат на инфекции и болести. Каде и да одите можете да видите мачки скитници како бараат хранат од контејнери, прегладнети кучиња скитници или напуштени мали кутриња или мачиња.

Велосипедска врска Џон Кенеди - Илинденска

На кејот на река Вардар во должина од 2.5 км - од Владата до Александар Палас не постои ниту една сообраќајна врска помеѓу левата и десната страна на Скопје! Ваквата ситуација во централното јадро придонесува да реони кои инаку воздушно се блиску, се сообраќајно одалечени со километри и придонесува кон изолирање на двете страни.

канти за рециклирање за секое семејство

да се намали отпадот во градот Скопје, така што се она што е отпад ќе се рециклира, барем хартија, пластика и стакло, кои се најчестата амбалажа

Машина за дислокација на дрвја

Сечење /отстранување на здрави повеќегодишни дрвја од страна на Градот се со цел да изведат некаков инфраструктурен проект.

Креативен (и) технолошки центар

Постојат повеќе напуштени индустриски објекти во центарот на градот Скопје, но и по општините и населбите, кои не би смеело да се пренаменат во нови приватни деловни и стамбени комплекси, туку да станат јавен простор достапен за граѓаните. Постои недостаток од јавен простор за изработка, производство, едукација и презентација на креативен и технолошки иновативен дизајн од различни области кои би биле од корист или во функција на образовните институции, приватните фирми и на јавноста пошироко.

Депопулизација на Скопје

Пренаселеноста на Скопје и ретко населеност во малите градови. Додека Скопје станува неподносливо од пренаселеност, малите градови стануваат неатрактиви за живеење.

Мапа (база) на јавно достапни ресурси за користење на граѓаните

Често во секојдневниот живот, граѓаните (индивидуалци, професионалци, аматери, студенти, ученици, родители и други) имаат недостаток од алатки (машини, уреди, технологија и слични ресурси) кои им се потребни за решавање на некоја нивна моментална потреба или проблем, а најчесто не можат самите да ги купат, да ги обезбедат или да имаат пристап до нив.

Бувљак во центарот на градот

Сегашниот „болва пазар“ е далеку од центарот на градот и воопшто го нема шармот кои сите вакви пазари по големите градови го имаат. Дефинитигно му треба друга локација.

Стоп за сечата на дрва на улица Васко Карангелески во Аеродром

Во однос на реконструкцијата , секако дека е во ред тротоарите да се обноват и во делот каде што е земја до воениот спортски терен да се уреди , но не на сметка на сеча на преку 100 здрави дрва во следниот дел каде што е зона 30 и има училиште да се зголеми ризикот кон учениците со создавање на булевар со 4 наместо со сегашхите 2 ленти и зголемување на загадувањето со сеча на здрави дрва. Бидејќи улицата е наменета да подржува сообраќај кон новиот мост накај Автокоманда, истиот не е направен, улиците на страна на гази баба не се ни пробиени , и не е решено имотно правно. Затоа за оваа улица во Аеродром има доста време за ревидирање и правилно решавање на сообраќајното решение.

Проширување и подобрување на велосипедската инфраструктура

Иако има напредок во оваа насока, голем дел од градот сè уште нема велосипедска инфраструктура, особено велосипедски патеки. Кисела Вода е добар пример за голема урбана општина која речиси и да нема ваква инфраструктура, особено во споредба со Центар, Карпош и Аеродром. Во општините каде што оваа инфраструктура е поразвиена, таа е често лошо испланирана и/или изведена, и не се одржува доволно редовно.

Работилница за пренамена и реупотреба на мебел (upcycling)

Насекаде низ Скопје (и низ државата) има исфрлен мебел, од кој добар дел содржи сосема здрави и реупотребливи материјали. Глетката е лоша, се загадува на несоодветен начин и таквиот отпад често долго време останува на тие локации. Исто така во многу случаи наоѓаме исфрлен мебел во природа (вклучително и национални паркови). Тоа покажува дека имаме сериозен проблем со исфрлање мебел и слични предмети, од дрво, платно, керамика, метал и пластика, кои се трупаат на депониите и во природата. Истовремено, има многу граѓани кои по групи на социјалните мрежи бараат основни парчиња мебел за својот дом, и честопати не може да се најде соодветна донација. Хуманата компонента на овој предлог е исто толку важна колку и еколошката.

Решавање на проблеми со сметот

На многу локации во Тетово во подем е појавата на смет околу кантите за ѓубре. Симптомот е присутен неколку години, но ова лето доживува кулминација.

Законски ограничувања на бучава од мотори

Голем дел од моторите немаат квалитетни пригушувачи на издувните гасови, или намерно се вадата за да се добие на моќност, со што се слушаат надалеку, посебно при нивно побрзо возење во доцните часови.

Отворени улици

Повеќе простор за пешаците и велосипедистите во градот, дополнително намалување на загаденоста на воздухот.

Да се затвори штипското прифатилиште за бездомни животни

Објектот на штипското прифатилиште за бездомни животни е поставен на локација која е директно изложена на сонце, без никаква природна сенка, изведен од несоодветни материјали (лим), без соодветна изолација, без довод на питка и техничка вода и без механизми за редовно одржување и чистење. Веќе две години, со дозвола од Агенцијата за храна и ветеринарство, штипското прифатилиште овозможува сместување на животни во крајно нехумани услови, на екстремно високи и екстремно ниски температури, притоа резултирајќи со смрт од "топлотни удари" на животните кои постоперативно се сместуваат таму, што се коси со сите одредби поврзани со грижата за бездомните животни од Законот за заштита и благосостојба на животните.

Градот да забрани пристап до врв на Водно со автомобили

Град Скопје најстрого да забрани пристап со автомобили и други моторни возила до врв на Водно, и до сега приватизираниот кафиќ-планинарски дом Даре Џамбаз.

СТОП за фабриката за преработка на ОПАСЕН ОТПАД во Гази Баба

Проблем: Продажба на државно земјиште на приватен инвеститор со намена Е 3.1 „постројки за термички, физичко-хемиски и хемиски третман на неопасен отпад на парцели во Старо Скопје“ каде според Нацрт-извештаите за СОЖС ќе се обработува и опасен отпад (ќе се топи цинкова прашина).

Затворање на Зоолошката градина во Битола

Зоолошка градина во Битола ниту е соодветно ниту хумано место за животните. Тие живеат мизерно во кафези и негрижа.

Сортирање и рециклирање на ѓубре

Во моментов не постои сортирање на ѓубре што значи дека одредени материјале не се реискористуваат и целото ѓубре оди на едно место.

Фотоволтаици, за почист воздух

Во Скопје има објекти кои се во надлежност на Градот што уште се загреваат на нафтени деривати и се големи загадувачи на воздухот во зимските денови.

Градска компостара во секоја општина

Дури 1/3 од целокупно произведената храна завршува во отпад. Ако на ова ја додадеме и огромната количина на градинарски отпад кој се креира од парковите и дворовите, ни станува јасно како био-отпадот претставува над 70% од вкупно произведениот. Кога овој отпад неправилно се разлага, ослободува стакленички гасови кои директно влијаат на климатските промени и на загадувањето.

Испакнати пешачки премини во Скопје

Безбедноста на пешаците не е гарантирана со обични пешачки премини. Менталитетот на возачите е таков да не внимаваат доволно на пешаците и покрај законските прописи.

Семафор на тастер за пешаци на Бул. Ѓорче Петров

Улицата на училиштето Ѓорче Петров не е безбедна ни за возрасните, а никако за децата. Со оваа предлог иницијатива, се бара да се постави семафор на тастер за пешаци, пред бензинската, кај графинка и ОУ Ѓорче Петров, како жителите би се поврзале со кејот на Вардар. Паралелната улица пред училиштето и градинката нема тротоар за движење, а со поставување на семафор со тастер на жителите ќе им се овозможи безбедно да преминат од спротивна страна со велисипеди до кеј.

Регулациските планови пред донесување да се изложуваат на Јавна презентација и анкета

Во постапката за усвојување на нови регулациски планови во град Скопје, да бидат вклучени како засегнатата локалната самоуправа така и пошироката јавност со цел добивање на плански опфати и соодветно интерпретирана инфраструктура што ќе одговара на потребите на граѓаните.

Зелени Детски Градини Во Основни Училишта

Живееме во информативна ера со постојани достигнувања во технологијатата кои што обезбедуваат удобности и погодности за кои што никогаш не сме ни размислувале. Сепак, изгубивме голем дел од потребните знаења и вештини за преживување, за кои сто младите деца не се ни свесни. Тука го наметнуваме прашањето: дали нашите идни генерации се запознаети со основите на животот и од каде всушност доага големиот дел на нашата храна?

Нарушување на мирот на граѓаните од бучава

Заштита на мирот на граѓаните од бучава, односно регулирање на дејствијата и изворите кои ги предизвикуваат. Секојдневно сме изложени на бучава која е предизвикана од најразлични извори на бучава. Мирот е особено нарушен во летниот период кога ќе излезат на улица "моторџиите". Со полицискиот час кој беше на сила изминатава година, а и во моментов, делумно е регулирано или намалено ова "дивеење". Меѓутоа во летниот период што ни претстои со сигурност повторно ќе се зголеми нивното движење. Тука би ја споменал и бучавата од верските објекти која воопшто не е регулирана, а каде секојдневно по неколку пати се надминуваат дозволените граници за нивото на бучава во животна средина во населено место.

Воведување нов тарифен систем во јавниот превоз на Град Скопје

1.Во голем број случаи, корисниците на јавниот превоз минуваат мало растојание (неколку постројки) и плаќаат карта по единствена тарифа, што често е причина поради која се мотивирани да бараат друга алтернатива за превоз или да се возат без купен билет. 2. Купување два или повеќе билета за една дестинација. Зошто еден корисник би платил повеќе доколку се вози во неколку градски автобуси на ЈСП до крајната дестинација? Патникот ја добива истата услуга практично, а плаќа двојно бидејќи првичната карта не важи повеќе во вториот автобус.

Парк во дебар маало позади Министертво за Култура.

Дебар маало е најурбаниот дел од градот но е целосно бетонизирано. Позади министерството за култура има преубав заграден парк кој никој не го користи.

ГТЦ во бетон

Јужната страна на ГТЦ (кон Жена Парк) денес е обоена во бела боја и со тоа е покриен бетонот чиј изглед бил дел од оригиналното естетско решение на овој објект во срцето на Скопје. Авторот на проектот, архитектот Живко Поповски, оригинално предвидел дел од елементите на ГТЦ да функционираат како естетски акценти и да бидат во натур бетон: двете симетрично поставени рампи кои првото подземно ниво го поврзуваат со широкото плато на приземјето и понатаму со терасата на првиот кат; тесните спирални скали на југозападниот агол на објектот; бетонските клупи и линеарно поставените бетонски жардињери со зеленило на јужната страна.

Чистење на улиците секое утро

Улиците и булеварите на Скопје се полни со камчиња и прашина по рабовите. Не само што се прљаат колите, туку прашината се дига во воздух и после ја дишеме таа прашина во текот на денот. Да се исчитси прашината од ивичњаците и да се мијат улиците секое утро.

Охис да се направи нов градски парк

Во Скопје нема доволно зеленило!!! Со преурбаниацијата на Ново Лисиче, Острово и воопшто цел Аеродром, а наскоро и Кисела Вода, каде како конзерви се наредија многу згради една до друга, има премногу луѓе, а премалку зеленило. Со тоа е намален квалитетот на живот и на тие што беа тука порано и на тие што се доселија, а општината Аеродром се направи најголема општина во Македонија, која плаќа најмногу даноци на градот и државата, а при тоа, нема доволно паркови каде што може да пешачат и спортуваат граѓаните, а нема ни дрва кои би го прочистувале воздухот.

Реализирајте го планот за трамвај во Скопје

Очигледно е дека сегашната јавна транспортна мрежа не е доволна за град како Скопје и потребно е нешто повеќе, градовите од оваа големина по Европа сите имаат метро или трамвај системи.

Сообраќаен КРАХ на булевар Киро Глигоров(кај бриколаж)

Решавање на секојдневниот хаос и застој на булеварот Киро Глигоров(кај бриколаж). Забрана з движење на тешки товарни возила

Табли со возен ред на автобуските линии на секоја станица

На речиси ниедна автобуска постојка во Скопје не постои распоред на автобуските линии. Оние кои не се возат редовно со автобус, или не дај боже странски туристи, ако не се изнамачат со страницата на ЈСП преку мобилен телефон, не можат никако да знаат кој автобус поминува од таму, каде оди, во кое време, како е сообраќајот за викенди/празници итн.

Од дожд до заштеда и одржливост!

Недостигот на вода е еден од носечките проблеми предизвикани од климатските промени. Иако богата со природни водени ресурси, Македонија сепак не може да остане имуна на се пожешките лета, објективно-гледано посушните години, зголемената индустриска и комерцијална потрошувачка на вода како и зголемената приватна потршувачка (пример: полнење на базени во летните периоди), сите својствени за 21от век. Проблем од овој тип, кој несомнено го привлече јавното внимание неодамна, е се полошата состојба на Преспанското Езеро како и на другите природни и вештачки езера во земјата. На оваа тема може дополнително да се информирате преку податоците на ЈП "Водовод и Канализација" и известувањата на Прирордно-математичкиот и Земјоделскиот факултет. (Погледнете го линкот долу.)

Поврзување на источно Скопје со велосипедски и пешачки патеки

Патната инфраструктура од Скопје кон источниот дел на градот е некомплетна, небезбедна и некаде НЕПОСТОЕЧКА за велосипедистите и пешаците, особено делот после Маџари па се до Катланово.

Мрежи за зафаќање на отпад во Вардар и притоките

Да нема отпад што плови по реките или пак застанува покрај брегот зафатен на гранките од крајбрежните растенија. Да се намали отпадот, да се подобри имиџот на градот и граѓаните да уживаат во прошетките покрај реките.

Подобрување на инфраструктурата кај Матка

Матка е најпосетена дестинација во градот од страна на туристите и е потребно итно подобрување на инфраструктурата во тој дел од градот.

Зелени градини на крововите од зградите

Скопје е еден од градовите со највисоки нивоа на аерозагадување. Со неконтролираното градење на згради се уништуваат се голем дел од зелените површини и се полош е квалитетот на воздухот.

СТОП за дувалките на листови

Дувалките за листови се хазардни за животната средина и нивната употреба треба да се забрани. Електрични или на гас, сеедно, штетни се поради повеќе причини.

Скопје - град без обесени кабли и бандери

Проблемот со пуштени кабли по бандери преку улиците претставува закана за б безбедноста на пешаците и сообраќајот во градот.

Воспоставување 24/7 служба за итна помош за улични животни

Товарот кој поединци-љубители на животни го сносат при обид да помогнат на болно/повредено бездомно животно

Субвенции за стерилизација/кастрација на домашен и/или маалски миленик

Иако градот и општините имаат буџет и тендери/ јавни претпријатија за стерилизација исклучиво на бездомни кучиња, темпото со кое што работат не соодветствува со напливот на бездомни кучиња, и не ги опфаќа бездомните мачиња чии број константно се зголемуваа како резултат на неодговорно сопствеништво. Дополнително голем процент од населението не може финансиски да си дозволи стерилизација на милениците (кучиња, но и мачки), што резултира во премногу бездомни животни на улица кои се изложени на опасности, но кои и предизвикуваат опасности (напади, болести, расфрлање отрови, нарушен сообраќај итн.) за граѓаните.

Пристапни улици и тротоари

Сите тротоари, каде што има пешачки премини и пристапни улици, да бидат симнати на ниво на улицата, за достоинствено непречено движење на лицата со колички. (Пример: Крањ во Словенија, како вонземјани со повисока интелигенција за нас да се. Секој тротоар е на ниво на улицата, каде што треба) Исто така секој што извршува некоја градежна работа и ги раскопува веќе постоечките тротоари, споредни улици, да ги врати во првобитната состојба, бидејќи многу очигледно е дека ретки се тие што го прават тоа, грото оставаат раскопано, искршено, кое го нарушува непреченото движење на лицата со колички и воопшто нарушен е првобитниот изглед и функционалност

Сообраќајна безбедност за пешаци и велосипедисти

Најголемите раскрсници имаат премали пешачки одморишта помеѓу лентите, нема место за сите пешаци и велосипедисти, а зеленото светло за нив е секогаш прекинато за да мора да стојат на сред булеварот. Оваа состојба веќе зема и жртви (кај Соборен храм лани на одмориште меќу лентите на булеварот беше прегазен човек)

Втора лента за велосипеди на кејот на Вардар

Во моментов едната патека не е доволна за велосипеди, лица што спортуваат, што користат ролерки и слично. Многу често се прави гужва и доаѓа до судири меѓу различните учесници на патеката.

Зелен булевар низ Скопје (исток-запад и север-југ)

Да се намали бројот на возила а да се подобрат условите за возење велосипеди, со што ќе се намали загадувањето.

„КензО“ - нов зелен јавен простор во центарот на градот

Локацијата до Транспортниот центар со години е запуштена, дехуманизирана и загадена. Исто така, во непосредна близина недостасуваат јавен простор и зеленило, кои би ја подобриле севкупната атмосфера.

Паркур Парк

Недостигот на адреналински паркови од овој тип претставува проблем со кој се соочуваат сите оние кои го практикуваат овој спорт.

Стоп на изградба на згради во Пржино

Изградба на згради кои предизвикуваат излизгување на земјиште, попуштање на потпорни ѕидови, прекин на проток на воздух, едноставно гушење на населбата.

Од Напуштена фабрика до Студенски Град!

Напуштен индустриски комплекс „Купром“ на површина од 22 000 м2 во населба Хром, Општина Ѓорче Петров. Дехуманизација на простор, незаштитено културно-индустриско наследство, контаминирана почва во непосредна близина на реката Вардар, азбестен отпад, стаклена волна, нафтени деривати, закана за животната средина и локалното население.

Езеро Треска

Запуштен објект со огромен капацитет кој може да го ревитализира цело Скопје и да биде гордост на граѓаните.

Градот да се исчисти од хаварисани возила

Како што и сите знаете Скопје има проблем со недостаток на паркинг места. Исто така може да се примети дека на секој паркинг има по неколку хаварисани возила кои не се во возна состојба и не се поместени долго време. Овие возила треба да се тргнат од паркинг местата и да се ослободи простор.

Хуманитарни паркинг места

Во градот има огромен број на паркинг места кои се под надлежност на Град Скопје. Во исто време има голем број на барања за донации кон хуманитарни каузи за помош на наши граѓани.

Парк кај Треска

Во едно од последните места со голем габарит во центарот на Скопје, се планира градење на над 30 згради, врз поранешната фабрика за мебел - Треска. Овој предел е веќе прегусто населен, а дополнителни 30 згради ќе направат низа проблеми: аерозагадување преку густина на население и спречување на проток на воздух, сообраќаен хаос на веќе тесните улици, и узурпирање на површина што може да биде заедничка на граѓаните.