Најави се за да гласаш
Изгласан на МојГрад
на 24/05/2021
Поднесен до совет
на 25/05/2021
128
гласa да

0
гласa не
Проблем:

Напуштен индустриски комплекс „Купром“ на површина од 22 000 м2 во населба Хром, Општина Ѓорче Петров. Дехуманизација на простор, незаштитено културно-индустриско наследство, контаминирана почва во непосредна близина на реката Вардар, азбестен отпад, стаклена волна, нафтени деривати, закана за животната средина и локалното население.

Решение:

Ревитализација, деконтаминација и пренамена на руинираниот индустриски комплекс „Курпом“.Зголемување на квалитетот на животот на младите, преку изградба на првиот студенски културен центар во државата чија цел ќе биде развој на интеркултурни активноси во Р.Македонија. Поднесена иницијатива за промена на ГУП (линкот подолу) со предлог за вклучување на проектот во апликацијата за Европска престолнина на културата за 2028 г.

Резултат:

Создавање на автентичен студенски културен центар кој ќе делува на национално ниво. Простор во интерес на младите исполнет со урбано зеленило и современи содржини соодветни на потребите на младите како ранлива категорија.

Дополнителни линкови:


Општина
Град Скопје

Категорија
Урбанизам


Коментари


0
KosTa Pechevski 25/05/2021 11:17

Da

1
Liljana Popovska 22/05/2021 21:30

Да се хуманузира и деконтаминира заборавен простор. За младите!