Најави се за да гласаш
44
гласa да

0
гласa не
Проблем:

да се намали отпадот во градот Скопје, така што се она што е отпад ќе се рециклира, барем хартија, пластика и стакло, кои се најчестата амбалажа

Решение:

Секое семејство во Град Скопје да добие 3 канти (пластика, хартија, стакло) кои ќе бидат предавани на службите на КХС и истите ќе бидат рециклирани и вратени во повторна употреба.

Резултат:

почиста животна средина, намалено количество на отпад во нашиот град, подобар и почист изглед на нашиот град, како и одговорни граѓани.


Општина
Град Скопје

Категорија
Животна средина


Статус
Изгласан на МојГрад
Поднесен до совет
Прифатен од совет

Коментари


0
Бојана Данева 19/11/2021 11:23

Не гледам проблем да си земеме засебни канти ама гледам проблем во тоа што комунална хигиена ги собираат сите три категории: стакло, пластика и хартија со еден камион и тогаш нема поента сортирањето на ѓубре по дома ... А освен овие категории би било супер да има има и категорија Органски отпад.