Предлози

Подредување:


Статус:


Категорија:


Општина:

3 предлози


Парк во дебар маало позади Министертво за Култура.

Дебар маало е најурбаниот дел од градот но е целосно бетонизирано. Позади министерството за култура има преубав заграден парк кој никој не го користи.

ГТЦ во бетон

Јужната страна на ГТЦ (кон Жена Парк) денес е обоена во бела боја и со тоа е покриен бетонот чиј изглед бил дел од оригиналното естетско решение на овој објект во срцето на Скопје. Авторот на проектот, архитектот Живко Поповски, оригинално предвидел дел од елементите на ГТЦ да функционираат како естетски акценти и да бидат во натур бетон: двете симетрично поставени рампи кои првото подземно ниво го поврзуваат со широкото плато на приземјето и понатаму со терасата на првиот кат; тесните спирални скали на југозападниот агол на објектот; бетонските клупи и линеарно поставените бетонски жардињери со зеленило на јужната страна.

Парк кај Треска

Во едно од последните места со голем габарит во центарот на Скопје, се планира градење на над 30 згради, врз поранешната фабрика за мебел - Треска. Овој предел е веќе прегусто населен, а дополнителни 30 згради ќе направат низа проблеми: аерозагадување преку густина на население и спречување на проток на воздух, сообраќаен хаос на веќе тесните улици, и узурпирање на површина што може да биде заедничка на граѓаните.