Најави се за да гласаш
74
гласa да

0
гласa не
Проблем:

Во Скопје нема доволно зеленило!!! Со преурбаниацијата на Ново Лисиче, Острово и воопшто цел Аеродром, а наскоро и Кисела Вода, каде како конзерви се наредија многу згради една до друга, има премногу луѓе, а премалку зеленило. Со тоа е намален квалитетот на живот и на тие што беа тука порано и на тие што се доселија, а општината Аеродром се направи најголема општина во Македонија, која плаќа најмногу даноци на градот и државата, а при тоа, нема доволно паркови каде што може да пешачат и спортуваат граѓаните, а нема ни дрва кои би го прочистувале воздухот.

Решение:

Наместо да продавате земја за 1 евро по квадрат, да се откупи секое парче земја во источниот дел на Аеродром кое не е изградено, на пример Охис, и да се претвори во парк, со многу дрва и уредени патеки. Маркова река е блиску, па може да има и езерца и рекички. А во густо населените делови треба и помали парчиња земја, каде што има слободен простор, да не се градат повеќе згради, туку да се направи експропријација (тие што имале некогаш земјоделско земјиште, кое сега дошло близу центар на град, да им се одземе и да им се компензира со земја на крајот на градот - земјата била и да остане земјоделска, а не одеднаш од земјоделско земјиште да станува градежно!!!!). Од експроприранта земја да се направат паркчиња со многу дрва.

Резултат:

Позелено Скопје, со што квалитетот на живот ќе се подобри, а ќе има и помало загадување во овој дел на Скопје каде што е големо.


Општина
Општина Аеродром

Категорија
Животна средина


Статус
Изгласан на МојГрад
Поднесен до совет
Прифатен од совет

Коментари