Предлози

Подредување:


Статус:


Категорија:


Општина:

1 предлог


Охис да се направи нов градски парк

Во Скопје нема доволно зеленило!!! Со преурбаниацијата на Ново Лисиче, Острово и воопшто цел Аеродром, а наскоро и Кисела Вода, каде како конзерви се наредија многу згради една до друга, има премногу луѓе, а премалку зеленило. Со тоа е намален квалитетот на живот и на тие што беа тука порано и на тие што се доселија, а општината Аеродром се направи најголема општина во Македонија, која плаќа најмногу даноци на градот и државата, а при тоа, нема доволно паркови каде што може да пешачат и спортуваат граѓаните, а нема ни дрва кои би го прочистувале воздухот.