Предлози

Подредување:


Статус:


Категорија:


Општина:

1 предлог


Стоп на изградба на згради во Пржино

Изградба на згради кои предизвикуваат излизгување на земјиште, попуштање на потпорни ѕидови, прекин на проток на воздух, едноставно гушење на населбата.