Најави се за да гласаш
15
гласa да

0
гласa не
Проблем:

На кејот на река Вардар во должина од 2.5 км - од Владата до Александар Палас не постои ниту една сообраќајна врска помеѓу левата и десната страна на Скопје! Ваквата ситуација во централното јадро придонесува да реони кои инаку воздушно се блиску, се сообраќајно одалечени со километри и придонесува кон изолирање на двете страни.

Решение:

Потребно е подобрување на велосипедската сообраќајната (велосипедска) инфраструктура да овозможи полесен проток на луѓе и полесна комуникација помеѓу овие две точки. Искористување на постојна и градење на нова инфраструктура: Постојна: 1. Пешачки мост на Вардар помеѓу Стадионот и стариот полигон 2. Уличките и патеките низ парк 3. Велосипедска инфраструктура на Џон Кенеди 4. Велосипедска инфраструктура на Илинденска Градење нова: 1. Спојување на Џон Кенеди со Никола Карев (што е во најава) 2. Велосипедска инфраструктура од Никола Карев до пешачкиот мост 3. Велосипедски рампи на кеј и во парк кои ќе се поврзуваат со оваа магистрала

Резултат:

1. Олеснета комуникација помеѓу левата и десната страна 2. Скратено време на патување 3. Потикнување на алтернативен превоз и намалено загадување


Општина
Град Скопје

Категорија
Улици и патишта


Статус
Изгласан на МојГрад
Поднесен до совет
Прифатен од совет

Коментари