Најави се за да гласаш
19
гласa да

0
гласa не
Проблем:

На многу локации во Тетово во подем е појавата на смет околу кантите за ѓубре. Симптомот е присутен неколку години, но ова лето доживува кулминација.

Решение:

Анегдотските податоци говорат дека поради „лични“ причини, многу граѓани и сопственици на јавни објекти инсистирале отстранување на кантите за ѓубре во нивна близина. На пример, кантата за ѓубре меѓу чешел 1 и 2 е неосновано отстранета. Како последица, преостанатите канти (на пример, чешел 3) се до тој степен преполнети што сметот се прелива околу нив и осамнува таму со денови. Решението е: или да се постават дополнителни канти за ѓубре на повеќе локации; или ЈКП да ги удвои празнењата на кантите.

Резултат:

Резултатот е елиминација на смрдеата која потенцијално претставува опасност по здравјето на граѓаните.


Општина
Тетово

Категорија
Животна средина


Коментари