Најави се за да гласаш
54
гласa да

0
гласa не
Проблем:

Проблемот со пуштени кабли по бандери преку улиците претставува закана за б безбедноста на пешаците и сообраќајот во градот.

Решение:

Согласно законската рњгулатива и препораките од АЕК, сите телеком оператори се должни привремено пуштените самоносечки кабли, кои се закачени на бандери и канделабри, да ги мигрираат во најкус можен рок под земја, во соработка со градските и општинските комунални одделенија.

Резултат:

Со тоа ќе се ослободи градот и сите општини од непотребно поставените и искривени бандери кои самите по себе се закана за безбедниста на пешаците и возилата и дополнително, услугите кои операторите им ги нудат на своите корисници ќе станат поквалитетни бидејќи нема да се случуваат непредвидени прекини поради надворешни влијанија и кинење, паѓање на каблите кои се во најголем дел спуштени под минимум дозволената височина и/или кршење и паѓање на поставените бандери.


Општина
Град Скопје

Категорија
Животна средина


Статус
Изгласан на МојГрад
Поднесен до совет
Прифатен од совет

Коментари