Најави се за да гласаш
13
гласa да

0
гласa не
Проблем:

Ќе се намали оставање на кабаст отпад и шут покрај контејнери за комунален отпад и ќе се намали сосздавање на диви депонии

Решение:

Да се постават контејнери за кабаст отпад и шут на повеќе локации во една општина кои би биле перманентно поставени и празнети редовно со цел да биде овозможено граѓаните да може правилно да го депонираат ваквиот отпад.

Резултат:

Нема да се создаваат мини депонии со шут и кабаст отпад покрај контејнерите за комунлен отпад и ќе се намали генерално појвување на диви депонии.


Општина
Град Скопје

Категорија
Животна средина


Статус
Изгласан на МојГрад
Поднесен до совет
Прифатен од совет

Коментари