Заклучоци од 4-та седница на Совет на Град Скопје

Во продолжение е дневниот ред од четвртата седница на Советот на Град Скопје. Еве како гласаа советниците на ЗХГ. Сите точки беа усвоени од мнозинството советници на оваа седница. Материјалите и снимките од секоја седница се…

Заклучоци од 3-та седница на Совет на Град Скопје

Во продолжение е дневниот ред од третата седница на Советот на Град Скопје. Еве како гласаа советниците на ЗХГ, и дали точките беа усвоени или не од мнозинството. Материјалите и снимките од секоја седница се доспатни…

Заклучоци од дебатата за ГУП: нов Генерален урбанистички план за зелено и хумано Скопјe

На онлајн дебатата „Нов ГУП за зелено и хумано Скопје” што Зелен хуман град ја организираше минатиот месец, се детектираа проблемите од спроведувањето на важечкиот ГУП (од 2012 година) и се дадоа насоки за нивно надминување…