Советнички прашања од 10-тата седница на Советот на Град Скопје

Во продолжение се прашањата поставени од ЗХГ на десетата седница на Советот на Град Скопје – седница за советнички прашања. На овој вид на седници според Деловникот советниците поставуваат по најмногу 3 прашања до Градот и…

Заклучоци од 8-мата седница на Совет на Град Скопје

Во продолжение е дневниот ред од осмата седница на Советот на Град Скопје. Еве како гласаа советниците на ЗХГ. Сите точки, освен 28 и 30, беа усвоени од мнозинството советници на оваа седница. Материјалите и снимките…

Заклучоци од 7-мата седница на Совет на Град Скопје

Во продолжение се прашањата поставени од ЗХГ на седмата седница на Советот на Град Скопје – седница за советнички прашања. На овој вид на седници според Деловникот советниците поставуваат по најмногу 3 прашања до Градот и…

Заклучоци од 6-тата седница на Совет на Град Скопје

Во продолжение е дневниот ред од шестата седница на Советот на Град Скопје. Еве како гласаа советниците на ЗХГ. Сите точки, освен петтата, беа усвоени од мнозинството советници на оваа седница. Материјалите и снимките од секоја…

НА СКОПЈЕ МУ СЕ НЕОПХОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ОДРЖЛИВА УРБАНА МОБИЛНОСТ!

Прочитај го ставот на нашиот советник Горјан Јовановски на петтата седница на Советот на Град Скопје: ,,Една од основните вредности на ЗЕЛЕН ХУМАН ГРАД е намалување на автоцентричноста на Скопје и негово претворање во град на…

Заклучоци од 5-тата седница на Совет на Град Скопје

Во продолжение е дневниот ред од петтата седница на Советот на Град Скопје. Еве како гласаа советниците на ЗХГ. Сите точки, освен четвртата, беа усвоени од мнозинството советници на оваа седница. Материјалите и снимките од секоја…

Заклучоци од 4-та седница на Совет на Град Скопје

Во продолжение е дневниот ред од четвртата седница на Советот на Град Скопје. Еве како гласаа советниците на ЗХГ. Сите точки беа усвоени од мнозинството советници на оваа седница. Материјалите и снимките од секоја седница се…

Заклучоци од 3-та седница на Совет на Град Скопје

Во продолжение е дневниот ред од третата седница на Советот на Град Скопје. Еве како гласаа советниците на ЗХГ, и дали точките беа усвоени или не од мнозинството. Материјалите и снимките од секоја седница се доспатни…