< сите седници

Седница #10 вонредна

Датум: 27/11/2023 19:00 Видеоснимка: Линк
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Предлог-Одлука за измена на распоредот и проширување на средствата во Буџетот на Град Скопје за 2023 година
Документи: