< сите седници

Седница #11 вонредна

Датум: 28/12/2023 16:30 Видеоснимка: Линк
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Предлог-програма за изменување на програмата за финансирање на јавните установи и активностите од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2023 година
Документи: