< сите седници

Седница #13 вонредна

Датум: 22/01/2024 11:00 Видеоснимка: Линк
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

❌ Неусвоена точка 1
Предлог-Одлука за давање на субвенции на ЈСП „Скопје“ - Скопје за 2024 година

ЗХГ: ✅ За
Документи: