< сите седници

Седница #14 вонредна

Датум: 22/01/2024 15:00 Видеоснимка: Линк
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Предлог-одлука за давање на субвенции на ЈСП „Скопје“ - Скопје за 2024 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 2
Предлог-програма за одржување на јавната чистота, подигање и одржување на зеленилото, спроведување на превентивна дезинсекција и украсување на градот Скопје со знамиња по повод државни празници и други прилики на подрачјето на Град Скопје за 2024 година

ЗХГ: ✅ За
Документи: