< сите седници

Седница #1 вонредна

Датум: 19/10/2022 14:00 Видеоснимка: Линк
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Иницијатива за носење на одлука за пренамена на средства за јавното сообраќајно претпријатие

ЗХГ: ✅ За
Документи: