< сите седници

Седница #26

Датум: 07/03/2023 11:00 Видеоснимка: Линк
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Годишна сметка на Буџетот на Град Скопје за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 2
Годишен извештај на Град Скопје за 2022 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

❌ Неусвоена точка 3
Решение за запирање на објавување на пропис на Советот на Град Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи: