< сите седници

Седница #2 вонредна

Датум: 20/10/2022 13:00 Видеоснимка: Линк
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Предлог-одлука за измена на распоредот на средства во буџетот на Град Скопје за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 2
Предлог-одлука за изменување на Одлуката за давање на субвенции на ЈСП „Скопје“ Скопје за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи: