< сите седници

Седница #3 вонредна

Датум: 01/12/2022 14:00 Видеоснимка: Линк
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Предлог-Одлука за измена на распоред на средствата во Буцетот на Град Скопје за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 2
Предлог-Одлука за измена на Одлуката за субвенционирање на JП Паркови и зеленило - Скопіе

ЗХГ: ✅ За
Документи: