< сите седници

Седница #44

Датум: 29/02/2024 11:00
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

Точка 1
Информација за кражби на урбана опрема - новопоставени клупи - од патеката на кеј на реката Вардар;

Точка 2
Иницијатива за испраќање Барање до Државниот завод за ревизија во Јавното претпријатие Паркови и зеленило –Скопје и ЈСП Скопје -Скопје;
Документи:

Точка 3
Информација за активности на Град Скопје во врска со апликацијата на повикот за титулата „Европска престолнина за млади 2027“;
Документи:

Точка 4
Информација за активности на Град Скопје за организација на „Европски младински олимписки игри 2025“;
Документи:

Точка 5
Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за формирање Комисија за комунални работи на Советот на Град Скопје;
Документи:

Точка 6
Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за формирање Комисија за прописи и административни работи на Советот на Град Скопје;
Документи:

Точка 7
Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за формирање Комисија за статут и деловник на Советот на Град Скопје;
Документи:

Точка 8
Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за формирање Комисија за локален економски развој на Советот на Град Скопје;
Документи:

Точка 9
Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за формирање Комисија за култура на Советот на Град Скопје и
Документи:

Точка 10
Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за формирање Комисија за урбанизам и сообраќај на Советот на Град Скопје
Документи:

✅ Усвоена точка 11
Предлог-Одлука за избор на членови на Партиципативно тело од областа на урбанизмот на Град Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 12
Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за хуман третман и благосостојба на бездомни животни на подрачјето на градот Скопје на ЈП Лајка Скопје за 2024 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 13
Предлог-Одлука за примање на донација од УНДП;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 14
Предлог-Одлука за примање на донација на апликацијата Breathe;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 15
Предлог-Програма за активностите на Град Скопје за соработка со здруженија и фондации за 2024 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи: