< сите седници

Седница #4 вонредна

Датум: 01/12/2022 14:30 Видеоснимка: Линк
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Предлог-Одлука за проширување и измена на распоред на средства во Буџетот на Град Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 2
Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за сувенционирање на JП Лајка-Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи: