< сите седници

Седница #7 вонредна

Датум: 13/07/2023 11:00 Видеоснимка: Линк
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

Точка 1
Информациа за актуелната состојба во ЈП Комунална хигиена- Скопје, со предлог мерки за итно и неодложно дејствуваЊе на Град Скопје заради надминување на можноста за појава на потенциална еколошка катастрофа и епидемиа на заразни болести
Документи: