< сите седници

Седница #9 вонредна

Датум: 14/11/2023 11:00 Видеоснимка: Линк
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

Точка 1
Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за давање на субвенции на ЈСП Скопје-Скопје за 2023 година
Документи: