Советнички прашања од 10-тата седница на Советот на Град Скопје

Во продолжение се прашањата поставени од ЗХГ на десетата седница на Советот на Град Скопје – седница за советнички прашања. На овој вид на седници според Деловникот советниците поставуваат по најмногу 3 прашања до Градот и…

Заклучоци од 8-мата седница на Совет на Град Скопје

Во продолжение е дневниот ред од осмата седница на Советот на Град Скопје. Еве како гласаа советниците на ЗХГ. Сите точки, освен 28 и 30, беа усвоени од мнозинството советници на оваа седница. Материјалите и снимките…

МАЛИТЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ ГО ЦЕДАТ БУЏЕТОТ НА МАКЕДОНИЈА И ГО УНИШУВААТ ЖИВИОТ СВЕТ

Во самата Национална стратегија за заштита на природата стои дека хидроелектраните се закана за природата. Сите мали ХЕЦ во МК се планирани на мали притоки, најчесто во горните делови на нивните сливови каде што протоците се…

Заклучоци од 7-мата седница на Совет на Град Скопје

Во продолжение се прашањата поставени од ЗХГ на седмата седница на Советот на Град Скопје – седница за советнички прашања. На овој вид на седници според Деловникот советниците поставуваат по најмногу 3 прашања до Градот и…

Заклучоци од 6-тата седница на Совет на Град Скопје

Во продолжение е дневниот ред од шестата седница на Советот на Град Скопје. Еве како гласаа советниците на ЗХГ. Сите точки, освен петтата, беа усвоени од мнозинството советници на оваа седница. Материјалите и снимките од секоја…

НА СКОПЈЕ МУ СЕ НЕОПХОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА ОДРЖЛИВА УРБАНА МОБИЛНОСТ!

Прочитај го ставот на нашиот советник Горјан Јовановски на петтата седница на Советот на Град Скопје: ,,Една од основните вредности на ЗЕЛЕН ХУМАН ГРАД е намалување на автоцентричноста на Скопје и негово претворање во град на…

Заклучоци од 5-тата седница на Совет на Град Скопје

Во продолжение е дневниот ред од петтата седница на Советот на Град Скопје. Еве како гласаа советниците на ЗХГ. Сите точки, освен четвртата, беа усвоени од мнозинството советници на оваа седница. Материјалите и снимките од секоја…

Ризик за корупција со измените во урбанистичко планирање!

Денес ЗЕЛЕН ХУМАН ГРАД учествуваше во дебатата организирана од Државната комисија за спречување на корупцијата на тема „Измена на регулативата за урбанистичко планирање – потреба или ризик од корупција“. Во продолжение најбитните точки од излагањето на…

ЗОШТО ДЕПОНИИТЕ НЕ СЕ РЕШЕНИЕ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ?

Развиените земји или веќе ги имаат затворено депониите или бараат начин како да престанат со депонирање отпад, а тука непрекинато се зборува за отворање нови регионални депонии. Во 4 точки следи кратко објаснување како треба Македонија…