Перманентната кампања на ЗХГ

ПишуваИво Босилков Кампања подразбира сите активности за зголемување на свест, култивирање на индивидуални ставови, граѓанска мобилизација, партиципација и акција. Намерно велам индивидуални ставови, не ставови на гласачите, затоа што целта не е да се сведат граѓаните…

За токенизмот и претставеноста на малцинствата во партиите

ПишуваДрагана Велковска Токенизмот (анг. tokenism) во теоријата првпат се јавува за време на граѓанскиот активизам против расизмот во Америка некаде во педесеттите години на минатиот век. Оттогаш наваму, токенизмот е познат како тактика, односно стратегија на…

Love the nature green

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it…